Chris Gasteratos

Startups Ελληνων Ιδρυτων: Επενδυσεις και Εξαγορες 2021

Πρώτα απ’ όλα χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων. Άλλοι έκαναν το ίδιο με αποφοίτους του Stanford, εργαζομένους του Paypal ή ισραηλινούς ιδρυτές εταιρειών. Εμείς φέρνουμε κοντά Έλληνες που ασχολούνται με την τεχνολογία, όπου κι αν βρίσκονται, και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με το ταλέντο και την αξία που ανακαλύπτουμε στο δίκτυό μας.

Με αυτόν τον τρόπο ανακοινώσαμε την έναρξη λειτουργίας της Marathon Venture Capital το 2017. Σήμερα, παρουσιάζουμε στοιχεία που καταδεικνύουν την σημαντική μεγέθυνση του δικτύου αυτού το 2021. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και αντίστοιχα με τις τάσεις στις διεθνείς αγορές, το 2021 αποδείχθηκε μία χρονιά ρεκόρ. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας μελέτης, καταγράψαμε κάθε εταιρεία τεχνολογίας με Έλληνα ιδρυτή ανά την υφήλιο. Τα δεδομένα μας προέρχονται από δημόσιες πηγές, όπως η Crunchbase και δημοσιεύματα από τον τύπο, καθώς και ιδιωτικές πηγές. Παρά την εκτενή μας προσπάθεια, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν ακόμα εταιρείες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη μας, και καλωσορίζουμε κάθε προσθήκη.

Επίσης, δημοσιεύουμε μία ολοκληρωμένη λίστα με τα εν λόγω δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για περισσότερες διασυνδέσεις, επιχειρηματικές ευκαιρίες και μεταφορά γνώσης μεταξύ ιδρυτών και κάθε ενδιαφερόμενου.

Συνοψη

  • Οι Startups Ελλήνων ιδρυτών κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προσελκύοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021 (ετήσια αύξηση 239%).

  • Ο αριθμός των εξαγορών και δημόσιων εγγραφών σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 27 συνολικά.

  • Ένας αυξανόμενος αριθμός κορυφαίων venture capital & private equity funds διεθνώς συμμετείχε σε επενδύσεις σε όλα τα στάδια, ενώ επίσης επιχειρηματικοί κολοσσοί πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές.

1 (1)
Έπειτα από τρία χρόνια σε σταθερό επίπεδο, οι Startups με Έλληνες ιδρυτές προσέλκυσαν το 2021 συνολικά κεφάλαια ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό αυξημένο κατά 239% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχες τάσεις παρατηρήθηκαν διεθνώς, σε μικρότερη ωστόσο κλίμακα, καθώς οι επενδύσεις σε startups παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 90% και στην Ευρώπη κατά 159%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω συνολικό ύψος επενδύσεων ισοδυναμεί με αύξηση 10x σε σχέση με το 2015 και 87x σε σχέση με το 2010.

2 (1)

Ο συνολικός αριθμός επενδύσεων το 2021 ανήλθε στις 177, αυξημένος κατά 14% σε σχέση με τις 155 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2020. Προκύπτει ότι το συνολικό ποσό επενδύσεων διογκώθηκε πρωτίστως εξαιτίας μεγαλύτερων ποσών σε κάθε επενδυτικό γύρο, παρά εξαιτίας ενός σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού επενδύσεων.

Σταδια χρηματοδοτησης

3 (1)

Στο πλαίσιο της μελέτης, κάθε επενδυτικό γύρος ταξινομήθηκε στα στάδια Seed, Series A και Growth (Series B, C, κλπ.). Το 2021 παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των χρηματοδοτήσεων σε καθένα από αυτά. Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις αρχικού σταδίου (Seed) αυξήθηκαν κατά 313%, φτάνοντας τα 471 εκατομμύρια δολάρια, οι χρηματοδοτήσεις Series A κατά 164%, με συνολικό ύψος 863 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το ποσό χρηματοδοτήσεων σε περισσότερο ώριμες εταιρείες σταδίου Growth αυξήθηκε κατά 258%, ανερχόμενο συνολικά σε 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι το ποσό χρηματοδοτήσεων αρχικού σταδίου (Seed) ανέκαμψε σημαντικά έπειτα από την σχετικά χαμηλή επίδοση του προηγούμενου έτους, ενώ αναδεικνύεται επίσης ότι οι επενδύσεις σε περισσότερο ώριμες εταιρείες (Growth) συνέβαλαν καθοριστικά στην συνολική αύξηση, λαμβάνοντας το 70% του συνολικού ύψους επενδύσεων για το 2021. 

4 (1)

Η ανάλυση του αριθμού των επενδυτικών γύρων αναδεικνύει περαιτέρω τον αντίκτυπο του σταδίου Growth. Ο αριθμός των επενδύσεων στα στάδια Seed και Series A παρέμεινε περίπου σταθερός, με το Seed να καταγράφει πτώση 23% σε σχέση με την κορύφωση του 2019, ενώ ο αριθμός επενδύσεων Series A κορυφώθηκε με 44 επενδύσεις, έπειτα από το περσινό μέγιστο των 41. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός επενδύσεων Growth αυξήθηκε κατά 87%, από το προηγούμενο μέγιστο των 23 γύρων το 2020, σε 43 το 2021.

Γεωγραφια

Οι Έλληνες ιδρυτές συνιστούν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, και οι startups που δημιουργούν ακολουθούν κατά πόδας αναφορικά με τη γεωγραφία τους. Η τελευταία μάλιστα καθίσταται λιγότερο σημαντική με την άνοδο της εργασίας εξ' αποστάσεως. Στα παρακάτω γραφήματα επιχειρούμε να διαχωρίσουμε τη λίστα εταιρειών της μελέτης, μεταξύ αυτών που διατηρούν παρουσία απασχολώντας εργαζομένους στην Ελλάδα ή όχι.

5 (1)
Το 2021 οι επενδύσεις σε startups Ελλήνων ιδρυτών με παρουσία στην Ελλάδα ανήλθαν σε 972 εκατομμύρια δολάρια, μεγαλώνοντας κατά 124% σε σχέση με το 2020 και 289% σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή οι επενδύσεις σε εταιρείες Ελλήνων ιδρυτών χωρίς παρουσία στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 296%, φτάνοντας τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιπροσωπεύοντας το 78% του συνολικού επενδυμένου ποσού. 

Πιστεύουμε πως το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ευκαιρίας προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού startups με Έλληνες ιδρυτές στη χώρα, όπως άλλωστε συμβαίνει ήδη με αριθμό εταιρειών με ή χωρίς Έλληνες ιδρυτές. Η πρόσφατη έρευνά μας περί μισθών και παροχών για ρόλους τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και άλλες μελέτες μας, αποτελούν δυνητικά χρήσιμες παραπομπές για τον σκοπό αυτό.

6 (1)

Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτικών γύρων ακολουθεί αντίστοιχη τροχιά. Κατά την διάρκεια του 2021, 65 επενδύσεις έλαβαν χώρα σε startups με παρουσία στην Ελλάδα. Παρόμοια ήταν η δραστηριότητα του 2020, ενώ παρουσιάστηκε μείωση 20% σε σχέση με το 2019. Ταυτόχρονα, ο αριθμός επενδύσεων σε startups χωρίς παρουσία στη χώρα παρουσίασε αύξηση 20%.

7 (1)

Μεταξύ των επενδύσεων σε εταιρείες που απασχολούν εργαζόμενους στην Ελλάδα, ο αριθμός των επενδύσεων επιπέδου Seed παρέμεινε σχεδόν σταθερός στις 34, ενώ ο αριθμός επενδύσεων Series A μειώθηκε κατά 20% από 18 σε 15 χρηματοδοτήσεις. Οι επενδύσεις Growth αυξήθηκαν κατά 167%, από 6 στις 16. Χρήζει αναφοράς επίσης το γεγονός ότι ο αριθμός των επενδύσεων Seed αποτέλεσε το 52% του συνόλου για το έτος 2021, σε σύγκριση με το 59% για το 2020 και το 84% για το 2019. Πριν το 2020, η πλειονότητα της τοπικής δραστηριότητας αφορούσε Seed γύρους, ενώ σήμερα η δραστηριότητα είναι περισσότερο διευρυμένη σε όλα στάδια.

Επενδυτες

8 (1)

Στο παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται η εξέλιξη στον αριθμό των επενδυτικών γύρων στους οποίους ηγήθηκαν funds με έδρα το εξωτερικό, σε σύγκριση με γύρους των οποίων ηγήθηκαν ελληνικά funds ή άγγελοι επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί πως, για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, κάθε γύρος ταξινομείται αναφορικά με τον επενδυτή ο οποίος ηγείται αυτού, παρά το γεγονός ότι συνήθως υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες.

Η επενδυτική δραστηριότητα του 2021 οδηγήθηκε κυρίως από ξένα funds, τα οποία και ηγήθηκαν 150 επενδύσεων, ήτοι 86% του συνόλου των επενδυτικών γύρων. Οι γύροι των οποίων ηγήθηκαν άγγελοι επενδυτές αυξήθηκαν από 9 σε 13. Αντιστρόφως, ο αριθμός επενδύσεων των οποίων ηγήθηκαν ελληνικά funds μειώθηκε από 27 σε 12, σε ποσοστό 56% έναντι του 2020 και 75% έναντι του μέγιστου που παρατηρήθηκε το 2019. 

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι επενδύσεις των οποίων ηγούνται άγγελοι επενδυτές ή ελληνικά funds τυπικά αφορούν το αρχικό στάδιο Seed, με αρκετές από αυτές πλέον να μην ανακοινώνονται.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται καθιστούν σαφές ότι οι startups με Έλληνες ιδρυτές προσελκύουν όλο και περισσότερο διεθνείς επενδυτές venture capital και private equity σε όλα τα στάδια ωρίμανσής τους.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως, μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα κάποια από τα κορυφαία funds σε όλο τον κόσμο. Η παρακάτω εικόνα περιλαμβάνει τα ονόματα μερικών από τα κορυφαία funds στον κόσμο, τα οποία και ηγήθηκαν επενδύσεων σε startups Ελλήνων ιδρυτών το 2021.

9 (1)

Εξαγορες & Δημοσιες Εγγραφες

10 (1)

Το 2021 αποδείχθηκε ως το πιο παραγωγικό έτος μέχρι σήμερα αναφορικά με τις εξαγορές και δημόσιες εγγραφές σε χρηματιστήρια startups Ελλήνων ιδρυτών.

Καταγράψαμε 24 εξαγορές και 3 δημόσιες εγγραφές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021, αριθμός αυξημένος κατά 93% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 35% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ του 2019.

16 από αυτές τις 28 εταιρείες διατηρούσαν βάση στην Ελλάδα, αριθμός που αυξήθηκε κατά 116% σε σχέση με το 2020 και 60% σε σχέση με το 2019.

11 (1)

Σε όρους συνολικής αξίας εξαγορών, το συνολικό ποσό μειώθηκε από 2,7 δις δολάρια το 2020 σε 1,4 το 2021. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ως επί το πλείστον από την τιμή των μεγαλύτερων συναλλαγών, κατά συνέπεια παρατηρείται σημαντική διακύμανση από έτος σε έτος. Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως το συνολικό ποσό των εξαγορών σε startups με παρουσία στην Ελλάδα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2021, ανερχόμενο σε 378 εκατομμύρια δολάρια. Η εικόνα αναδεικνύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διεθνώς που επένδυσαν ή εξαγόρασαν startups με Έλληνες ιδρυτές το 2021.

12 (1)

Δεδομενα

Αποσκοπώντας στην δημιουργία περισσότερων ευκαιριών στον χώρο, δημοσιεύουμε επίσης όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη και προέρχονται από δημόσιες πηγές. Η λίστα περιλαμβάνει 721 startups με Έλληνες ιδρυτές, οι οποίες έχουν αντλήσει επενδυτικά κεφάλαια ή και ολοκληρώσει την εξαγορά ή δημόσια εγγραφή τους σε χρηματιστήριο από το 2010 μέχρι το 2021. Για να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των στοιχείων, περιλαμβάνουμε αποκλειστικά και μόνο δεδομένα διαθέσιμα στην Crunchbase

Μπορείτε να βρείτε στο spreadsheet που παρατίθεται ακολούθως τα εξής στοιχεία ανά εταιρεία: όνομα εταιρείας, ιδρυτές, επενδυτές, συνολικό ποσό χρηματοδότησης, στάδιο, χώρα, κτλ. Σε γνώση μας, η λίστα αυτή αποτελεί την περισσότερο εκτενή καταγραφή startups με Έλληνες ιδρυτές που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, την οποία και καθιστούμε δημόσια διαθέσιμη για κάθε χρήση.

Στην Marathon Venture Capital βρισκόμαστε σε αποστολή να βοηθήσουμε Έλληνες ιδρυτές να δημιουργήσουν εταιρείες τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόοδο που οι startups αυτές πραγματοποιούν καθημερινά και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή!