Sanne GoslingaSanne Goslinga

Ελληνικες Startups: Μισθοι και Παροχες, 2022

Η βιομηχανία των ελληνικών startups συνεχίζει να αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο, νέες εταιρείες ιδρύονται, άλλες επεκτείνουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους, και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές ολοένα και αυξάνεται.

Ως μέρος της αποστολής μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των ελληνικών startups, δημοσιεύουμε για δεύτερη χρονιά μία διευρυμένη μελέτη με μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το πακέτο παροχών από ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας. Η μελέτη αυτή θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό οδηγό για ιδρυτές, στελέχη και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο για τις ελληνικές startups και, σε γνώση μας, αποτελεί την περισσότερο ολοκληρωμένη ανάλυση που διατίθεται στην αγορά.

Πληροφοριες για τη μελετη 

Πέρυσι δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με μισθούς και παροχές σε ρόλους τεχνολογίας σε ελληνικές startups. Η παρούσα μελέτη επεκτείνεται και σε μη τεχνικούς ρόλους, καλύπτοντας όλο το εύρος εργαζομένων σε τεχνολογικές εταιρείες. Στη μελέτη συμμετείχαν 40 εταιρείες διαφορετικού μεγέθους και ωριμότητας (ο αντίστοιχος αριθμός εταιρειών στην προηγούμενη μελέτη ηταν 27), ενώ περιλαμβάνονται και πληροφορίες για περισσότερες επιχειρησιακές λειτουργίες. Το σύνολο των εταιρειών, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, παρείχε ανώνυμα στοιχεία για τις μισθολογικές απολαβές και το πακέτο παροχών από περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους με έδρα την Ελλάδα. 

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι ακόλουθες:

Comp report 2022 companies

Τμηματα

Κάθε θέση εργασίας ταξινομήθηκε σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα:

 • Administration

 • Marketing & Communication

 • Data

 • Design

 • Engineering

 • Finance

 • Human Resources

 • Legal

 • Product

 • Sales

 • Support

Ειδος ρολων και επιπεδα

Επιπρόσθετα, κάθε θέση εργασίας αντιστοιχίστηκε σε συγκεκριμένο ρόλο και επίπεδο για να εξασφαλιστεί η άρτια παρουσίαση και ομοιομορφία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι ρόλοι και τα επίπεδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για καθένα από αυτά στον ακόλουθο σύνδεσμο.

levels comp 2022

Μισθολογικα δεδομενα

Η παρούσα μελέτη παρέχει μία συγκεντρωτική εικόνα για τις μισθολογικές παροχές των εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα. Για την παρουσίαση των δεδομένων, δημιουργήσαμε ένα διαδραστικό πίνακα όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το εύρος μισθολογικών αποδοχών που προσφέρονται σε κάθε τμήμα, επίπεδο και ρόλο, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα εταιρικά μερίδια, φύλο, μοντέλο εργασίας, λοιπές παροχές και άλλα.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδραστικό πίνακα στον παρακάτω σύνδεσμο:

This dashboard provides an easy overview of the compensation for each Department by level, role or technology (engineering only) for tech workers in Greece
UtilityGreece

Ο πίνακας παρουσιάζει το χαμηλότερο 10% και το υψηλότερο 90% του μικτού ετήσιου μισθού ανα θέση σε ευρώ (14 μισθοί μαζί με bonus όπου αυτό παρέχεται). Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε την 10η και 90η εκατοστιαία θέση των σχετικών κατανομών, αντί για τις αντίστοιχες ελάχιστες ή μέγιστες τιμές, ώστε να μην συμπεριληφθούν πιθανές ακραίες τιμές, και να αποτυπωθεί μια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα στα αποτελέσματα. Παράλληλα, δημοσιεύουμε τον διάμεσο (median), ώστε να γίνει αντιληπτό το ποσό με το οποίο αμοίβεται το 50% των εργαζομένων για κάθε ρόλο. Για τον υπολογισμό του ποσού της καθαρής αμοιβής του εργαζομένου ή του συνολικού κόστους που επωμίζεται η εταιρεία για τον εργαζόμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το Mikta Kathara.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τα σχετικά δεδομένα που παρουσιάζονται για ρόλους τεχνολογίας. Στον διαδραστικό πίνακα μπορείτε να πλοηγηθείτε στα αντίστοιχα αποτελέσματα για άλλες κατηγορίες, επίπεδα και ρόλους.

dashboard screenshot

Συγκριτικά με τα δεδομένα της προηγούμενης μελέτης (Η Βιομηχανία των Ελληνικών Startups: Μισθοί και Παροχές, 2021), τα μισθολογικά δεδομένα σε ρόλους τεχνολογίας (Engineering, Data, Product) δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Μερικές από τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • Οι απολαβές των περισσότερων ώριμων individual contributors (professional level) συνεχίζουν να συγκλίνουν με εκείνες των managerial (management level) ρόλων. Σε δεξιότητες σχετικές με Data και Engineering, η σύγκλιση αυτή έχει ήδη επιτευχθεί.

 • Σε ρόλους DevOps (αντίστοιχοι ρόλοι Principal, Advanced, Expert, όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα) υπάρχει σημαντική άνοδος από €3.000 έως €10.000 ετησίως. Κάτι τέτοιο ακολουθεί την παγκόσμια τάση για αυξημένη ζήτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

 • Σε ρόλους Machine Learning (Principal, Advanced) παρατηρείται άνοδος από €1.500 έως €2.000 ετησίως. Ο συγκεκριμένος ρόλος βρίσκεται σε αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.

 • Σε ρόλους (Quality Assurance) υπάρχει αύξηση περίπου €3.000 ετησίως (σε Entry) και €4.000 σε θέσεις Manager (M4) αντίστοιχα.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κάποιες από τις μισθολογικές διαφορές που παρατηρήσαμε σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη ενδεχομένως να οφείλονται εν μέρει σε ιδιαιτερότητες του δείγματος των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Εταιρικα μεριδια

Εκτός από μισθολογικά δεδομένα, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα μοιράστηκαν στοιχεία αναφορικά με την παροχή εταιρικών μεριδίων στους εργαζομένους τους. Περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους (ποσοστό 22%) λαμβάνουν εταιρικά μερίδια ως παροχή για την εργασία τους, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται έως και 40% σε θέσεις τεχνολογίας (Engineering, Product, Data).

equity-pie-gr

Παρόλο που στην Ευρώπη η παροχή εταιρικών μεριδίων συχνά δεν αποτελεί μέρος του πακέτου παροχών (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ), στην Ελλάδα τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι περισσότερα από δύο στα τρία στελέχη με ρόλους ηγεσίας (Director, VP, C-Level) λαμβάνουν εταιρικά μερίδια (69%). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή εταιρικών μεριδίων στον παρακάτω σύνδεσμο.

equity-per-department-bars-gr
equity-per-level-bars-gr

Τοπος εργασιας

Το 99% των θέσεων εργασίας που καταγράφονται στην μελέτη απασχολείται είτε εξ’ αποστάσεως (13%), είτε υβριδικά (86%). Η υβριδική απασχόληση μπορεί να αναφέρεται σε μία έως τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Το γεγονός αυτό θεωρούμε ότι είναι ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην προσέλκυση ταλαντούχου εργατικού δυναμικού από τις εταιρείες τεχνολογίας. Μόλις το 1% των θέσεων εργασίας απασχολούνται εξ’ ολοκλήρου από το γραφείο, η πλειονότητα των οποίων σχετίζεται με administrative ρόλους.

work-setting-pie-gr

Φυλο

gender-per-department-gr

Όπως παρατηρείται και σε άλλες χώρες, έτσι και στο δείγμα που εξετάζουμε, υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε θέσεις εργασίας στην τεχνολογία (Engineering, Data, Product, οι οποίες αποτελούν το 33% των θέσεων εργασίας της μελέτης). Συνεπώς, στην πλειοψηφία των θέσεων απασχολούνται άνδρες (58,8%), ενώ το ποσοστό των γυναικών είναι 41,1% και 0,1% μη-δυαδικό φύλο.

gender-pie-gr

Σε θέσεις ηγεσίας το ποσοστό των γυναικών παραμένει αισθητά μικρότερο. Το κάτωθι διάγραμμα είναι χαρακτηριστικό των προκλήσεων και των ευκαιριών που αναδεικνύονται σχετικά με την κατανομή των φύλων στο περιβάλλον εργασίας. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι άνδρες επικρατούν στα υψηλότερα. Πιστεύουμε ότι μία περισσότερο ισορροπημένη κατανομή σε όλα τα επίπεδα είναι προς το συμφέρον όλων.

gender-per-level-gr

Αλλες παροχες 

Η περισσότερο δημοφιλής παροχή που προσφέρεται από τις εταιρείες που συμμετείχαν στη μελέτη είναι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας, σε ποσοστό 81%. Άλλες δημοφιλείς παροχές περιλαμβάνουν επίσης ασφάλεια ζωής, υποστήριξη σωματικής και ψυχικής υγείας (μία παροχή που ξεκίνησε να προσφέρεται ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας), επιπλέον ημέρες άδειας, επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας και πατρότητας, και άλλες. Στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε τα ποσοστά των εταιρειών που προσφέρουν την εκάστοτε κατηγορία παροχών.

benefits-bars-gr

Συνοψη

Οι ελληνικές startups μεγαλώνουν και ωριμάζουν, προσελκύοντας ταλέντο και δεξιότητες, παρέχοντας ανταγωνιστικές μισθολογικές και άλλες παροχές, επίσης δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Πιστεύουμε πως η γνώση είναι δύναμη και η διαφάνεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία τόσο των εταιρειών, όσο και των εργαζομένων τους. Ευελπιστούμε πως η παρούσα μελέτη πρόκειται να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις ελληνικές startups που συμμετείχαν στην έρευνα, ιδιαίτερα δε τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που παρείχαν τον πλούτο των δεδομένων αυτών. Ελπίζουμε πως οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για ιδρυτές και στελέχη, επίσης θα προσελκύσουν περισσότερους φιλόδοξους εργαζόμενους να δημιουργήσουν μία επιτυχημένη καριέρα στη βιομηχανία των ελληνικών startups.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή επιθυμείτε να συμμετέχετε στην επόμενη μελέτη για μισθούς και παροχές σε ελληνικές startups, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Sanne Goslinga, Director of Talent, Marathon Venture Capital (sanne@marathon.vc).